Samenvatting acceptatiecriteria

Hieronder staan de criteria vermeld waaraan je aanvraag moet voldoen.

 1. Je bent door omstandigheden niet in staat een opleiding te betalen die een betere positie op de arbeidsmarkt mogelijk maakt.
 2. Je inkomen (samen met dat van een eventuele partner) voldoet aan de vergoedingsnorm (uit de stukken wordt duidelijk dat je de studie niet zelf volledig kunt bekostigen).
 3. Je hebt de Nederlandse nationaliteit of je bent een statushouder.
 4. Je bent niet jonger dan 18 jaar en niet ouder dan 55 jaar.
 5. Je kunt een vergoeding aanvragen van maximaal € 2500,- per jaar.
 6. Het te behalen diploma leidt naar een startkwalificatie; m.a.w. je studie is maatschappelijk relevant en biedt uitzicht op werk en inkomen.
 7. De opleiding die je gaat volgen is een:
  1. door het Rijk erkende opleiding voor mbo/hbo in Nederland;
   of
  2. een vakopleiding met een duur van maximaal één jaar.
 8. Niet voor vergoeding in aanmerking komt/komen:
  1. het eerste jaar van een meerjarige mbo-/hbo-opleiding;
  2. wetenschappelijk onderwijs;
  3. mbo/hbo opleidingen die (grotendeels) uitgaan van zelfstudie / thuisstudie.
 9. Een aanvraag kan alleen betrekking hebben op lesgeld/collegegeld (studieboeken, lesmaterialen, reiskosten, stages e.d. komen niet voor vergoeding in aanmerking).
 10. Een aanvraag kan maximaal viermaal worden ingediend voor steeds een volgend studiejaar.
 11. Ieder jaar dien je opnieuw een aanvraag in te dienen onder overleg van behaalde studieresultaten die aantonen dat je bent bevorderd naar het volgende jaar.
 12. De aanvraag moet ruim voor het begin van de studie worden ingediend.
  Het bestuur neemt 4 maal per jaar een besluit over de aanvragen. Dit jaar zal dat op 29 juli en 28 oktober zijn.
  Zorg ervoor dat je aanvraag minimaal 2 weken voor de betreffende datum is ingediend.
  De opleiding mag pas starten na de beoordelingsdatum.
  Voor de eerstvolgende beoordelingsdatum 29 juli 2024 geldt dus dat je aanvraag uiterlijk 15 juli bij ons binnen moet zijn en dat de opleiding na 29 juli 2024 begint.
 13. Het aanvraagformulier moet volledig zijn ingevuld.
 14. De jaarlijkse financiële ruimte van de stichting kan van invloed zijn op de toekenning van aanvragen.